ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Υπερπλασία προστάτη
Υπερηχογράφημα ουροποιητικού
Βιοψία προστάτη
Κυστεοσκόπηση
Ουρητηροσκόπηση
Στενώματα ουρήθρας
Ακράτεια ούρων
Υδροκήλη
Ορχικές προθέσεις
TURis
Θηλώματα κύστεως
Εξωσωματική Λιθοτριψία
Laser Λιθοτριψία