Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύσταση – Επωνυμία

Ημερομηνία σύστασης: 11/03/2013

Επωνυμία: “ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”  και διακριτικός τίτλος “Ο.Α.Σ.Ι  Ι.Κ.Ε”.
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 124488501000
ΑΦΜ: 800475150

Έδρα

Αγίου Κωνσταντίνου 40, ΤΚ 15124, Μαρούσι
Εμπορικό κέντρο “Αίθριο”, Α64
Τηλ:. 2112212486

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

  1. H Παροχή ιατρικών υπηρεσιών Ουρολογίας, Ανδρολογίας, Σεξουαλικής Ιατρικής και Ψυχοθεραπείας σε συμβεβλημένες κλινικές και πολύ-ιατρεία.
  2. Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας στην έδρα της εταιρείας. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίζουν οι εταίροι.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Εκπρόσωποι – Μέλη

  1. Εκπρόσωπος – Διαχειριστής η κα Ελεάνα Ελευθερίου
  2. Μέλος – Εταίρος ο κος Δημήτριος Μπορούσας

 

Ισολογισμοί