ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 4, ΤΚ 10671
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ANDROCLINIC
email: info@borousas.gr

Mediterraneo Hospital
Διεύθυνση: Ηλείας 8-12 Γλυφάδα, 16675
Τηλ.: (+30)2112212486 και (+30) 210 9117000 εςωτ. 710-730
email: info@borousas.gr