Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Γονόροια, έρπης γεννητικών oργάνων, σύφιλη, τρεπόνημα, χλαμύδια, τριχομονάδα, candida,HIV, μη γονοκοκκική ουρηθρίτις.