ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το κόστος καθορίζεται με βάση το είδος της επέμβασης αλλά και την κλινική εικόνα του ασθενούς , γι αυτό το λόγο επικοινωνείστε προσωπικά με τον ιατρό στο +30 6977491086 ή + 30 2103387393